Predstavitev ponudbe oljk:

NOVOST: Od letos smo se odločili najina oljčna olja preimenovati in sicer po imenu kmetije torej novo ime je Oljčna olja TAURI.

Oljčna olja Flego iz kmetije Tauri in ljubezen do gojenja tega drevesa in njegovih plodov so nastala zaradi ljubezni med primorko, ki je to drevo še kako dobro poznala, in štajrcem, ki o tem drevsu ni kaj dosti vedel.

Lljubezen do OLJKE naju je toliko prevzela, da sva se začela intezivno poučevati o vzgajanju in pridelovanju te kulture, uvajanju in preizkušanju novih prijemov.

Vse to naju je vodilo do odločitve, da poiščeva lokacijo za nasaditev našega oljčnika in ga poimenovala TAURI. In ker nama je bila očitno sreča naklonjena, med iskanjem starejšega oljčnega nasada za prevzem v najem in obdelavo, nam je bližnja sorodnica ponudila v obdelavo oljčni nasad da ne bo sameval.

Tako sva iz 100 novo nasajenih dreves dobila v obdelavo še 170 oljčnih dreves starih 40 let in več.

Nasade sesatvljajo različne sorte oljčnih dreves: istrska belica, leccino, ascolana, pendolino, frontoio, štorta, maurino,....

Vprašali se bote zakaj olje Flego iz kmetije Tauri? Ker je oče primorke že pred 20-imi leti nasadil svoj nasad in pričel s prodajo oljčnega olja Flego, sva se odločila, da to ime uporabiva še naprej.

Mlajši oljčni nasad se nahaja na... starejši pa v Luciji
Predstavitev ponudbe meda:

V izdelavi.